Osim crkava koje se nalaze u samom Svetvinčentu, na području svetvinčentske župe nalaze se i dvije zanimljive jednobrodne crkve s lopicom: crkva sv. Germana, kod sela Režanci, koja se spominje u knjizi biskupskih vizitacija još 1600. godine, te crkva sv. Marije od trih kunfini (na tromeđi vodnjanskog, svetvinčentskog i barbanskog područja), koja se u starim dokumentima naziva Sveta Marija Sacijana, a nalazi se nedaleko od sela Boškari. U selu Smoljanci nalazi se novija crkva Gospe od zdravlja. 

Kapelice

Osobit izraz pučkoga sakralnog graditeljstva u svetvinčentskom krajoliku predstavljaju kapelice - starije i novije, podignute u selima ili uz ceste i putove, na raskrižjima i u polju, iz kojih prolaznike gledaju likovi Krista i Bogorodice. Jedna od najljepših i najviše očuvanih kapelica svakako je ona svetoga Briča kod sela Bričanci iz 1805. godine. U župi ima preko 40 kapelica.