Crkva sv. Franje Asiškoga

Župna crkva sagrađena je 1874. godine kao jednobrodna građevina, a posvetio ju je biskup Juraj Dobrila 1875. godine. Sagrađena je velikim trudom tadašnjeg kapelana Josipa Velikanje uz potporu cara Franje Josipa. Kapelanijska crkva postaje župnom kada biskup Dragutin Nežić 1950. godine osniva župu. U sklopu crkve je i zvonik visok 18 metara s dva zvona.

 

Crkva sv. Kvirina, biskupa i mučenika

Starija kapelanijska crkva nalazi se u naselju Sveti Kirin uz samu cestu prema Puli. Po toj crkvi nekada je nosila naziv cijela kapelanija, naselje s utvrdom i crkvom te čitavo okolno područje. Sadašnja ckrva sagrađena je u XVI. st. na mjestu gdje je ranije bila starokršćanska trobrodna bazilika koja je na sebi nosila bizantski trag. Starija trobrodna crkva imala je izbočene apside. Današnja crkva na pročelju ima preslicu s dva okna i jednim zvonom. Dograđena je lopica sa stupovima i lukovima. U crkvi se nalazi kameni oltar s drvenim retablom.